Ydelser

Kaagaard tilbyder en bred vifte af ydelser som kan kombineres efter individuelle behov og ønsker. Det er min opfattelse, at alle virksomheder er forskellige, hvorfor det er vigtigt, at tilpasse de enkelte ydelser til den enkelte virksomhed.

Nogle virksomheder ønsker at outsource store dele af den administrative del for at få bedre tid til virksomhedens indtægtsgivende arbejde, mens andre helst vil lave det meste selv.

Læs herunder nogle af de ydelser/kompetencer vi kan tilbyde:

Bogføring af driftsregnskab Bogføring via internettet Moms / Lønsum
Løn og personaleadminstration Klargøring til revision Perioderegnskab
Selvangivelse Iværksætter Assistance
Budget Afsteminger
Kontakt til offentlige myndigheder Ansøgning om sygedagpene m.m.

Bogføring:

Ud fra modtagne bilag og kasserapporter varetager jeg virksomhedens bogføring på mit eget system. Bogføringen foretages efter aftale, ugentligt, månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller én gang om året – alt efter virksomhedens behov og ønske. Efter bogføringen fremsendes den periodiske rapportering samt eventuelle bemærkninger hertil.

Jeg kan endvidere tilbyde at foretage den periodiske bogføring i virksomheden.

Bogføring via internettet:

Jeg tilbyder endvidere bogføring over internettet, hvor jeg kan vælges som administrator, hvilket giver mulighed for, at virksomheden selv varetager fakturaudskrivning og den daglige bogføring, hvorefter min opgave kunne være, at kontrollere bogføringen samt have adgang til at foretage eventuelle efterposteringer i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten. En anden mulighed er at virksomheden selv forestår faktureringen mens jeg varetager den daglige bogføring.

Moms:

På grundlag af det bogførte, udregner jeg periodens momstilsvar samt foretager den nødvendige afstemning heraf. Efter nærmere aftale kan jeg varetager indberetningen af moms overfor Skat.

Løn og personaleadministration:

Ud fra virksomhedens oplysninger, beregner jeg lønninger, skatter, feriepenge og pensioner samt udfærdiger lønsedler. Endvidere indberetter jeg de nødvendige oplysninger til e-indkomst. Efter nærmere aftale varetager jeg ligeledes den løbende indberetning af feriepenge, pensioner m.v.

Endvidere kan jeg være behjælpelig med udfærdigelse af ansættelseskontrakter osv.

Årsregnskab/Årsrapport:

På grundlag af det bogførte materiale, assistere jeg med klargøring af mateteriale til udarbejdelsen af årsregnskabet/årsrapporter til revisoren.

Assistance:

Jeg assistere med min assistance i diverse regnskabsmæssige opgaver, dette kunne være optælling af varelager, oprettelse af varelager eller andre ad hoc opgaver.

Perioderegnskab:

På grundlag af virksomhedens eller den af os foretagende bogføring udarbejdes perioderegnskaber til brug for bestyrelse, samarbejdspartnere, banker eller finansieringsinstitutter..

Rådgivning:

Diverse rådgivning.

 

Skriv et svar