Kørselsfradrag

Befordringsgodtgørelse 2019 2020
kr. kr.
Sats pr. km for erhvervsmæssig kørsel i egen bil
- indtil 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver) 3,56 3,52
- over 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver) 1,98 1,96
Sats pr. km for kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter 0,53 0,54